Διοργανωτές

Με την υποστήριξη

Χορηγοί

 

Ερευνητικοί φορείς

 
 
 
 

Επιστημονικές ενώσεις

Εκπαιδευτικοί οργανισμοί

Σχολεία

Γίνε χορηγός του Mind the Lab


Για πληροφορίες σε σχέση με διαθέσιμα χορηγικά πακέτα επικοινωνήστε στο: theo@scico.gr